Zapytanie o cenę na wykonanie usług doradczych w następujących częściach:

I. Część pierwsza zamówienia

Usługa doradcza monitorowania i prognozowania trendów rynkowych dotyczących branży medycznej, mająca na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

II. Część druga zamówienia

Usługa doradcza polegająca na wprowadzeniu systemu zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM) – doradztwo w zakresie wyboru zestawu procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami, doradztwo w implementacji na potrzeby firmy oraz doradztwo związane ze sposobem tworzenia i obsługi baz danych.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Forma składania ofert:

Oferty należy składać w formie elektronicznej (wypełniony i podpisany formularz „Oferta.docx”).  Zaleca się stosowanie plików .pdf. 
Ofertę proszę przesłać drogą mailową na adres: jacek.panus@jaskolcza4.pl

w nieprzekraczalnym terminie 31.03.2020. do godz. 14:00