ZNAK, KTÓRY BUDZI ZAUFANIE. TWÓJ ZNAK

Logotypy i znaki graficzne

Logo firmy mówi o niej więcej niż tysiąc słów. W tworzonych znakach łączymy wysoką wartość estetyczną z efektywnym, perswazyjnym przekazem. Tak powstają logotypy, z którymi konsumenci pragną się identyfikować. Tak powstaje przekonanie klientów o Twojej wyjątkowości.

Logotypy jaskółcza 4

Logotypy

Pełna kontrola nad projektem

Przed rozpoczęciem prac opracowujemy dokument, zawierający wspólnie uzgodnione oczekiwania względem logotypu i kryteria jego oceny. Odwołamy się do niego przy prezentacji projektów. Taki sposób pracy da gwarancję, że żaden z postawionych na wstępie wymogów nie zostanie pominięty.

Wyjątkowość? W standardzie

W zaprojektowanym znaku zawarta będzie niepowtarzalność Twojej oferty oraz unikatowe atrybuty marki. Uwypuklimy wartości, które uznasz za szczególnie godne podkreślenia. Sprawimy, że klient, patrząc na logo, mimowolnie przywoła zespół skojarzeń, na których najbardziej Ci zależy.

Atrakcyjne warunki płatności

Nasze usługi należą do łatwo dostępnych. Firmom o ograniczonym budżecie proponujemy ratalny sposób rozliczania płatności, udzielając przy tym pełnej licencji na używanie zaprojektowanego znaku już od pierwszego dnia. Robimy wszystko, aby Twój debiut był naprawdę udany!

 

Przykładowe realizacje

Kliklij na jedną z miniatur. Zobaczysz wybrany logotyp w formie prezentacji.

POKAŻ PORTFOLIO

 

Dołącz do zadowolonych klientów

Wyrażamy tą drogą uznanie dla Studia Reklamy Jaskółcza 4 za stworzenie znakomitego logotypu i zaangażowanie w rebranding firmy

Nam-Kyoung Lee, Prezes Zarządu
Arioco sp. z o.o.

Zaprojektowany znak wyróżnia się elegancją i podkreśla wartości, którymi Fundacja kieruje się w swoich działaniach

Maciej Zdziarski, Prezes Fundacji
Instytut Łukasiewicza

Materiały przygotowane przez agencję zostały wykonane na wysokim poziomie, w ramach ustalonego budżetu i na czas

Andrzej Bujas, Prezes Zarządu
Fotowoltaika Polska sp. z o.o.

POKAŻ REFERENCJE

 

Korzyści z długofalowej współpracy

Stawiamy na perspektywiczne relacje z klientami. Tworząc logo lub znak graficzny, liczymy na to, że będzie to początek naszej wspólnej drogi. Zachęcamy do powierzenia nam innych projektów, dzięki czemu wszystkie prace będą odpowiadać wspólnie stworzonym na początku założeniom. Osobną korzyścią będą niższe koszty projektów. Im współpraca będzie dłuższa, a jej zakres szerszy, tym ceny staną się atrakcyjniejsze. Zapraszamy!