JEDEN MOCNY KOMUNIKAT. SPÓJNY PRZEKAZ NA WIELU NOŚNIKACH

Identyfikacje wizualne

Marka to zespół skojarzeń. Logo jest symbolem, który koncentruje je wokół określonych pojęć. W języku wizualnym marki to najbardziej istotny element, ale by oddziaływał z właściwą skutecznością, potrzebuje wsparcia – zasad użycia i innych elementów wizualnych. Potrzebuje identyfikacji wizualnej.

 

Konsekwencja w komunikacji

Wszystkie wydawnictwa firmy powinny być ze sobą spójne, zarówno pod względem graficznym, jak i słowno-emocjonalnym. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że konsument, widząc konkretny nośnik, bezbłędnie domyśli się z jaką marką ma do czynienia i przywoła właściwy dla niej zespół skojarzeń i emocji. Temu ma służyć stworzenie zasad języka wizualnego, zawierającego wytyczne odnośnie logo i sposobu używania go na projektach, kolorystyki, tematyki zdjęć, doboru fontów, formatowania tekstu itp. Pracując nad wizerunkiem firmy lub marki, zawsze dążymy do nadania mu indywidualnych i niepowtarzalnych cech.

 

Pożądane wrażenie

Każdy przedsiębiorca lub menedżer wie, jak chciałby być odbierany przez swoich klientów. My z kolei wiemy, jakich środków plastycznych użyć, by, aby Państwa firma lub marka była w taki właśnie sposób postrzegana. Dbamy przy tym, by była interesująca i oryginalna dla konsumentów, a także wzbudzała pozytywne emocje. Sterujemy zmianą lub tworzeniem wizerunku w sposób wyważony, ale zdecydowany.

Zdyscyplinowany proces

Na początku projektu wspólnie opracowujemy dokument, definiujący Państwa oczekiwania – to, co powinna zawierać identyfikacja wizualna oraz opis emocji i skojarzeń, jakie powinna przywoływać. Przy podsumowywaniu pracy wrócimy do tych zapisów, by potwierdzić czy wszystkie wytyczne zostały uwzględnione.

Pełna satysfakcja

Tworzenie identyfikacji wizualnej to złożony proces, na który składa się wiele elementów. Żadnego z nich nie narzucamy. Jeśli poproszą Państwo o poprawki, wykonamy je bez dodatkowych kosztów. Poszczególne etapy prac będziemy korygować aż do uzyskania bezwarunkowej akceptacji.

Płatność w etapach

Tworzenie projektu identyfikacji wizualnej kojarzy się z długotrwałymi i bardzo kosztownymi procesami, na które mogą sobie pozwolić wyłącznie wielkie firmy. Zrywamy z tą niechlubną tradycją, oferując Państwu usługi projektowe na bardzo korzystnych warunkach. Proponujemy etapowe rozliczanie, przy czym gotowe projekty przekazujemy do użytku niezwłocznie, nie czekając na ostatnie transze płatności. Tym sposobem zaprojektowana przez nas Księga Znaku będzie mogła być wykorzystywana od pierwszego dnia po jej zaakceptowaniu, a wysokość poszczególnych płatności będzie na tyle niska, że niemal nieodczuwalna.